Logo
● Mayıs ● Sayı 16 ● Website
 
image
image

   27.05.2014   Cronom     Bülten 16

Cronom’dan Yeni, Genişletilebilir ve Ölçeklendirilebilir Yazılım "OttoBase"

Cronom, işletmelerin başarılı işçözümleri üretmesi ve geliştirmesi için özgün ve benzersiz bir yazılım kombinasyonu ile ön plana çıkıyor. Üstelik bunun yanında yazılımın genişletilebilirlik, ölçeklendirilebilirlik ve yönetilebilirlik özellikleriyle standardizasyon sorununa da çözüm getirmiş bulunuyor.

OttoBase, günümüzde bir çok işletmenin karşılaşmış olduğu sorunlar göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir “Kurumsal Yazılım Altyapısı”dır. Özellikle yazılım ekiplerinin sıklıkla karşılaşmış olduğu "standardizasyon, genişletilebilirlik, ölçeklendirilebilirlik ve yönetilebilirlik" gibi sorunlar OttoBase ile birlikte minimuma indirilebilmiş durumda. Yazılım hazırlanırken temel alınan nokta yazılımın geliştirilebilir olması ve her uygulamayla başarılı bir şekilde çalışabilmesine olanak sağlamasıdır. Bu özellikleriyle OttoBase benzerlerinden ayrılarak işletmelere her türlü genişlemeyi kolaylıkla sağlamaktadır. Ayrıca OttoBase’in sunmuş olduğu bir başka özellik de, dünyaca kabul görmüş modüler yazılım tekniğinin desteklenebilir olmasıdır. Bu sayede altyapı içerisindeki tüm parçalar farklı projelerde kullanılabilecek, karşılaşılan sorunlara kolaylıkla çözüm üretilip hızlıca üretime geçilebilecektir.

  • OttoBase ile Verimlilik

OttoBase projelerinizde size %30 - %40 oranında hız kazandırır. Bu oranların OttoBase'i öğrenme ve OttoBase'in kendine özgü yapısına olan alışma süreçleri aşıldıkça daha da yüksek rakamlara
ulaşması mümkündür. OttoBase'in temel olarak sunduğu -kullanıcı oturum açma, yetkilendirme,veri yönetimi, hata yönetimi, konfigurasyon yönetimi- gibi temel yazılım modüllerini içinde barındırıyor olması ve Otto Designer vasıtası ile sürükle-bırak ile modüllerin geliştirilmesi bu seviyede yüksek verimliliğe ulaşılmasını sağlayan ana etmendir.

  • Cronom OttoBase Deneyimleri

Cronom müşterilerine çözüm olarak sunduğu OttoBase'i kendi iç ve dış projelerinde de
kullanmaktadır. Bunların dışında satış öncesi aktivitelerde gerçekleştirilen ve müşteriler
tarafından efor tahminleriyle birlikte verilen POC (proof of concept) çalışmalarda ilginç
sonuçlarla karşılaşılmıştır.

Örneğin, Türkiye’nin önde gelen telekom şirketlerinden birisi
tarafından verilen ve yaklaşık 35 iş günü efor tahminiyle bize iletilen bir iş akışı POC çalışması
tarafımızca tek bir yazılım uzmanı ile 8 gün gibi bir sürede tamamlanmıştır. Bu kadar süren
yazılım geliştirme faaliyetinin üzerine %20 test, %20 hata giderme eklendiğinde yaklaşık
olarak 12 gün içerisinde POC uçtan uca tamamlanmıştır. Bu da sözkonusu müşterimizin vermiş
olduğu efor tahmininin %33’üne karşılık gelmektedir. Başka bir telekom sektörü şirketi tarafından sunulan senaryo için yaptığımız POC çalışmasında ise, kendi yazılım ekipleri tarafından testler hariç 8 gün ön görülmüş, tarafımızca 3 günde tamamlanmıştır. Bu bilgi şirketin üst yönetimine sunulmuş ve ürünün satınalması gerçekleştirilmiştir.
Bahsi geçen rakamlar laboratuvar şartları diyebileceğimiz, içinde değişiklik talebi, kaynak
yetkinliği gibi bütün yazılım süreçlerini etkileyen problemlerden yalıtılmış olduğu varsayılarak
değerlendirilmelidir. Ancak genel olarak OttoBase projenin karmaşıklığına ve diğer yazılım
geliştirme süreci unsurlarına bağlı olarak %30 - %40 seviyelerinde geliştirme hızında artış
sağlayabilir. Ölçülemeyen fakat geri bildirimler ve kendi deneyimlerimizden yola çıkarak elde ettiğimiz sonuçlara göre OttoBase, yazılım geliştirme faaliyeti sonrası bakım sürecinde insan kaynağı bağımlılığını azaltması, kurumsal bir mimariye kolay adaptasyona olanak vermesi açısından da olumlu yan faydalara sahiptir.

Read More
Share on Facebook Tweet Share on Google Plus Email

Merkez Ofis :

Halk Cd. Sunar İş Merkezi No:37 Daire:308

Üsküdar/İSTANBUL

Ar - Ge Ofisi:

YTÜ Davutpaşa Kamp. Teknoloji Geliştirme Bölgesi B2 Blok No 410

Esenler/İSTANBUL

 

Abonelik İptali için: Unsubscribe

 

Copyright 2010 Cronom bir iştirakıdır. Tüm hakları saklıdır..