Cronom

Ottobase Kurumsal Yazılım Geliştirme Altyapısı


Hızlı ve kolay geliştirme

Yazılımın geliştirilmesi, sağlam ve güvenilir olması, standart arayüzlerin sağlanması ve ölçeklendirilebilir bir yapıda olması için harcanan zaman azalır. Hazır merkezi ve fonksiyonel yapıları ile programlama sonrasında çıkan hatalar yerine denetim altında olan bir yazılım geliştirme arabirimidir.

Maliyetlerin düşürülmesi

Kolay kullanım sayesinde, kullanım için daha az tercrübe gerektirdiğinden çalışan maliyetini azaltır ve sunmuş olduğu yetki, loglama, vb. gibi hazır katman ve kütüphaneler sayesinde proje süresini kısalmasını sağlar. Test edilmiş alt yapısı ile proje ekibinin ana iş ihtiyacına odaklanmasını sağlar ve bu süreçlerde de zaman kaybını en aza indirerek maliyetleri düşürür.

İşinize Odaklanmanızı Sağlar

Yazılım geliştirme sırasındaki çoklu dil desteği, güvenlik, loglama özellikleri, yetki mekanizması, veri girişi kontrolleri, vb. gibi rutin işlemleri hazır olarak alt yapı içerisinde sunar ve işin kendisine odaklanılmasını sağlar.

Genişletilebilirlik

OttO Base, ileride çıkabilecek olan yeni teknolojilerin ve 3. partilerin geliştirmiş olduğu hazır kontrollerin kolayca eklenebileceği bir mimaridedir. Bu sayede kurumlar, mevcut yapının işleyişini bozmadan ve değiştirilmesine gerek kalmayan yeni yapılara uyum sağlar.

Minimize Edilmiş Deneyim Gereksinimi

Mimarinin sunmuş olduğu hazır kütüphaneler, işleyiş kuralları ve mimari tasarımın getirecek olduğu metodoloji ile sistemlerde sıkça karşılan problemler ve deneyim gerektiren konularda yazılımcıya kolaylık sağlar.

Standardizayon ve Kolay Adaptasyon

Sunmuş olduğu tanım tabanlı geliştirme desteği ile ihtiyacın yazılıma geçirilmesinde otomatik olarak bir standardizasyon sağlar. İleride proje ekibinde olacak bir devir işlemi veya canlı kullanım esnasında projenin başka bir ekibe aktarılmasında kolaylık sağlar. Bu sayede sisteme yapılacak yeni eklentiler ve bakım sırasındaki düzenlemeler farklı personeller tarafından da kolayca anlaşılarak gerçekleştirilebilir.