Cronom

Kurumsal Süreç Yönetimi


  1. İzin Akışı

    Kurum içerisindeki izinlerin web ortamında talep edildiği iş sürecidir. Çalışanın kullanmak istediği iznin bilgilerini (izin talebini yıllık, mazeret, evlilik vb.) forma girer ve talebini gerçekleştirir. Talebin iletilmesinden sonra, onay süreci idari, varsa fonksiyonel yönetici, insan kaynakları yöneticisi aşamalarından geçerek süreç sonlanır.

  2. Kartvizit Talebi

    Çalışanların kartvizit basımı için kullandıkları iş akışı sürecidir. Çalışanın Adı, Soyadı, Ünvanı ve iletişim bilgileri organizasyon şemasından alınarak ekranda gösterilir. Basılması istenilen adet miktarı girilir ve talebini iletir. Talebin iletilmesinden sonra, onay süreci idari yönetici ve insan kaynakları yöneticisi aşamalarından geçerek süreç sonlanır.

  3. Şikayet Takip

    İç ve Dış müşterilerinin şikayetlerini girebileceği, şikayetin çözüm aşamasında ilgili kişilerin bu süreci takip ettikleri ve sonuçlandırdıkları iş akışı sürecidir. Müşteri şikat bilgilerini ve şikayetin konusunu girer. Şikayetin konusuna göre gelen talep ilgili birimin işlem bekleyen şikayetler havuzuna düşer. Şikayet ile ilgili çözüm gerçekleştikten sonra müşteriye geri bildirim yapılarak süreç sonlanır. Süreç sonrasında ortalama şikayet çözüm süresi vb. gibi performans değerlerini ölçen raporlar kullanılır.