Cronom

Kurumsal Süreç Yönetimi


OttoFlow iş akışı platformunun kurumlara sunduğu temel özellikler aşağıda yer almaktadır;

 • Web tabanlı,
 • Süreçlerin sistemde kolay değişebilecek bir formatta saklar,
 • Sıralı, paralel, şartlı paralel, şartlı süreç adımlarını destekler,
 • Koşullu süreç yönlendirmeyi destekler,
 • Çoklu kritere göre görev ataması (Pozisyon, Org. şemasında Yukarı, Aşağı, Şartlı, Direkt , Sorgu sonucu, vb. atama özelliklerini destekler)
 • Süreçlerin havuz mantığında işletilebilir,
 • XML, Web Servis ve .Net kullanarak diğer uygulamalarla entegrasyon,
 • Scriptler ile genişletilebilirlik,
 • Mevcut uygulamalar(ERP,CRM,HRM) ile entegrasyon,
 • Detaylı yetki tanımları,
 • Çoklu dil desteği,
 • Active Directory ile entegre olarak sisteme giriş sağlama,
 • Organizasyon şemasını oluşturan Organizasyon, Pozisyon ve Kullanıcı bağlantı ve bilgilerinin Active Directory den otomatik olarak alınması,
 • Çoklu şirket yapısı(Holding/Şirket) desteği,
 • Raporlama, Word, Excel, PDF formatında çıktı alabilme